TAHİN          HELVA           LOKUM         PEKMEZ

 

İletişim

İsim  
E-posta  
Mesaj  

 

 

  Adres         Cumhuriyet Mahallesi 671 Sokak                               no:26 Muratpaşa Antalya 

 

  Telefon     0242 345 68 67

 

  Faks          0242 344 28 48

 

  E - Mail   info@akdeniztahin.com.tr